We nemen gegevensbescherming heel serieus. Sirvoy behandeld je bedrijfsinformatie en klantgegevens veilig en vertrouwelijk., in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel GDPR genoemd). Alle derden die diensten verlenen aan Sirvoy voldoen ook aan de AVG. Zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie over hoe wij de verschillende aspecten van de AVG toepassen.

Wat is de AVG en hoe heeft het invloed op mijn bedrijf?

De AVG gaat over het verzamelen en verwerken van alle persoonsgegevens op een eerlijke, legale en transparante manier. Het is van toepassing op alle bedrijven die persoonsgegevens van personen die binnen de Europese Unie verblijven opslaan en verwerken, ongeacht waar het het bedrijf is gevestigd.

Dit zijn de kernpunten

  • Het verwerken van persoonsgegevens moet een wettelijke basis hebben, zoals het aangaan van een contract of de expliciete toestemming van de persoon.
  • Het verwerken van persoonsgegevens moet beperkt blijven tot het doel waarvoor toestemming is gegeven.
  • Gegevens moeten accuraat, relevant en beperkt tot wat strikt noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor deze zijn gegeven.
  • Gegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is, tenzij deze gehouden worden om historisch onderzoek te doen of voor statistieken.
  • Gegevens moeten veilig en vertrouwelijk verwerkt worden.
  • De persoon heeft het recht te weten welke gegevens opgeslagen zijn en heeft het recht deze te laten verwijderen (het recht om vergeten te worden).

Als je gasten ontvangt die wonen in de Europese Unie, dan moet je voldoen aan de AVG. Enige derde partij waar je gebruik van maakt om gegevens te verwerken moet ook aan de AVG voldoen.
Hoewel onze algemene voorwaarden dit onderwerp bespreken, wil je misschien een verwerkersovereenkomst om aan te tonen dat je aan de AVG voldoet. Neem alsjeblieft contact op met onze support afdeling om deze verwerkersovereenkomst aan te vragen. Onderteken deze dan en stuur een kopie (scan) hiervan aan ons retour.