Privacybeleid Van kracht vanaf 15 maart 2021

BELANGRIJK: DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE WEBSITE EN/OF DOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN ONS TE GEVEN, GEEF JE ONS EXPLICIET TOESTEMMING DAT ALLE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE JE ONS VERSCHAFT DOOR ONS VERWERKT MAG WORDEN OP DE MANIER EN VOOR DE REDEN BESCHREVEN IN DEZE PRIVACY POLICY EN IN OVEREENSTEMMING MET DE HIERVOOR GELDENDE WETTEN EN REGELS BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS.

Verwerkingsverantwoordelijke

Persoonsgegevens welke door Sirvoy Ltd, een bedrijf gevestigd in Ierland (“Sirvoy”) worden van jou worden verzameld of die jij aan Sirvoy verstrekt worden gereguleerd door deze policy wanneer Sirvoy handelt als verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer Sirvoy handelt namens een hotel of soortgelijke entiteit, dan zal die entiteit de gegevensverantwoordelijke zijn en dus verantwoordelijk zijn voor het doel en de middelen waarvoor de gegevens verwerkt worden. Deze policy zal dan alleen gelden wanneer relevant voor Sirvoy’s rol als gegevensverwerker.

Veiligheid

Sirvoy neemt de beveiliging van data en jouw privacy heel serieus. We hebben relevante organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ingesteld om je persoonlijke gegevens te beschermen en vertrouwd te houden.

Gebruik van Persoonsgegevens

Sirvoy verzamelt, bewaart en gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je deze hebt verschaft, en we bewaren deze zo lang als noodzakelijk is voor deze doeleinden of voor andere juridisch noodzakelijke redenen. Zulke redenen kunnen zijn: het aanmaken en beheren van service accounts, maar ook hieraan gerelateerde doelen zoals het verbeteren van onze dienstverlening, het communiceren van relevante informatie en het beveiligen van onze systemen.

Het overdragen van gegevens buiten de EU of naar derden

Alle subverwerkers van persoonsgegevens en eventuele derde partijen die Sirvoy inschakelt om uw persoonsgegevens te verwerken, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren (zie lijst van subverwerkers). Persoonsgegevens worden alleen buiten de EU/EER wanneer de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier gebeurd en er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Indien vereist door de Europese wetgeving, zal Sirvoy alleen persoonsgegevens overdragen aan ontvangers die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden.

Je Rechten

Je heb het recht om informatie te vragen over het verzamelen en gebruik van je persoonsgegevens; om toegang te vragen tot, het blokkeren, aanpassen of verwijderen van je persoonsgegevens en om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens en om Sirvoy te verzoeken je gegevens niet verder te verwerken. Sirvoy zal je verzoek inwilligen, tenzij verwerking van je gegevens wettelijk verplicht is of wanneer de data langer bewaart mag blijven op basis van legitieme redenen. Bovendien, wanneer Sirvoy uw persoonsgegevens verwerkt op basis van legitiem belang of het algemeen belang, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving.

Cookies en vergelijkbare technieken

Sirvoy gebruikt gegevens verkregen uit website cookies die door onszelf of door derden zijn verkregen om het gebruik van onze website te verbeteren en om ervoor te zorgen dat ons product veilig is en blijft. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Wanneer je deze wilt verwijderen kun je dit doen via de instellingen van je browser. Merk op dat de functionaliteit van onze website mogelijk minder is wanneer je geen cookies gebruikt.

Aanpassingen van de policy

Vanwege steeds doorgaande veranderingen in onze dienstverlening alsook door aanpassingen in wetgeving en technologische ontwikkelingen kan onze gegevens policy van tijd tot tijd veranderen. Zulke veranderingen zullen op deze website worden vermeld.