In uw instellingen voor de Sirvoy Website Builder onder de sectie “Over ons” heeft u de mogelijkheid om opgemaakte tekst toe te voegen met Opmaak in het tekstvak. In dit korte artikel worden enkele van de handige Opmaak-functies uitgelegd.

Om het toevoegen van opgemaakte tekst te vergemakkelijken, vindt u een werkbalk met pictogrammen boven het tekstvak die, wanneer ze worden toegepast, automatisch tekst opmaken, bijvoorbeeld als een kop, als vet of cursief. U kunt ook genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens, websitelinks en blokcitaten toevoegen.

Screenshot 2020-12-02 at 12 18 23

Het opmaakhulpmiddel dat wordt gebruikt, wordt Markdown genoemd, een manier om tekst op internet op te maken, zodat u de weergave ervan kunt bepalen. Bij het toepassen van Markdown (met behulp van de meegeleverde werkbalkpictogrammen of handmatig), wordt het in het tekstvak weergegeven als gewone tekst met een paar extra niet-alfabetische tekens, zoals “*” of “#”. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van Markdown in tekst en de gerenderde uitvoer op uw webpagina, die u als een onmiddellijke preview op uw pagina kunt zien.

Koppen

Koppen worden gemaakt door hashtags (#) voor een woord of zin toe te voegen. Het aantal hashtags komt overeen met hetcorresponderende kopniveau.

Nadruk

Voor vetgedrukte tekst worden twee sterretjes (*) voor en na een woord of zin toegevoegd.

Om tekst cursief te maken, wordt één sterretje voor en na een woord of zin toegevoegd.

Om tekst met vet en cursief tegelijk te benadrukken, worden voor en na een woord of zin drie sterretjes toegevoegd.

Lijsten

U kunt items ordenen in genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens.

Een genummerde lijst wordt gemaakt door regelitems toe te voegen met nummers gevolgd door punten.

Een lijst met opsommingstekens wordt gemaakt door streepjes (-) voor regelitems toe te voegen.

Links

Om een link te maken, wordt de linktekst tussen vierkante haakjes geplaatst (bijv. [My Luxury Hotel]), onmiddellijk gevolgd door de URL van uw keuze tussen haakjes (bijv. ( Https://myluxuryhotel.com/ )).

Bijvoorbeeld:

Boek nu uw weekendje weg bij [My Luxury Hotel]( https://myluxuryhotel.com ).

De resulterende uitvoer ziet er als volgt uit:

Boek nu uw weekendje weg bij My Luxury Hotel.

Lees meer over beschikbare Markdown-opmaakopties.