Zelfs wanneer de beschikbaarheid van je kamers vrijwel meteen gesynchroniseerd wordt tussen Sirvoy en de kanalen is er altijd een klein risico aanwezig op overboekingen wanneer dezelfde kamer tegelijkertijd op meerdere boekingskanalen wordt aangeboden. Er zijn een aantal factoren die kunnen leiden tot overboekingen en daarbij kunnen dienen als leidraad om overboekingen te voorkomen.

  • Gelijktijdige boekingen. De laatste beschikbare kamer kan gelijktijdig ook geboekt worden via je website of een ander kanaal.
  • Foutieve kamer-mappingen. Bijvoorbeeld: als de geboekte kamer niet gemapt is in Sirvoy, zal Sirvoy niet in staat zijn om de boeking te verwerken en wordt deze gemarkeerd als overboeking.
  • Een kamerwijziging in de boeking in Sirvoy naar een ander kamertype dan wat in de oorspronkelijke boeking gereserveerd stond. Zo’n wijziging wordt niet teruggekoppeld naar de boeking op het kanaal. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een verschil tussen wat er geregistreerd staat in Sirvoy en het verkoopkanaal. Dit op zijn beurt kan weer leiden tot overboekingen. Daarom moeten wijzigingen in het kamertype altijd gedaan worden vanuit het verkoopkanaal en niet vanuit Sirvoy.

Wanneer er een overboeking plaatsvind, verwacht het boekingskanaal dat je hen prompt op de hoogte stelt zodat ze, afhankelijk van de overeenkomst die je met hen hebt, er zo snel mogelijk een goede oplossing voor de overboeking gezocht kan worden. Om overboekingen zo veel mogelijk te voorkomen is het verstandig om een aantal kamer niet op te nemen in de verbinding met het verkoopkanaal zodat je hiermee overboekingen kan opvangen.