De Sirvoy website en online diensten kunnen benaderd en gebruikt worden met de browsers die hieronder opgesomd zijn. Andere browsers kunnen werken, maar het kan zijn dat sommige features er niet uitzien of werken zoals bedoeld is. De meeste browsers bieden een optie om automatisch updates te ontvangen. We ondersteunen geen browsers die niet voldoen aan moderne standaarden, zoals Internet Explorer. Javascript en Cookies moeten toegestaan zijn in de browser om het systeem goed te laten werken.

Deze browsers worden ondersteund op Desktop systemen:

Google Chrome: laatste 2 versies
Mozilla Firefox: laatste 2 versies
Apple Safari: laatste 2 versies
Microsoft Edge: laatste 2 versies

Deze browsers worden ondersteund op mobiele apparaten:

Apple iOS (Safari): laatste 2 versies
Chrome Mobile for Android: laatste 2 versies
Firefox Mobile: laatste 2 versies