Op de pagina Statistieken kun je een overzicht krijgen van de betalingen die in Sirvoy zijn ontvangen via je betalingsprovider (bijvoorbeeld PayPal of Stripe). In de rechterbovenhoek kunt u het datumbereik voor het rapport selecteren.

Opmerking: Ontvangen betalingen zijn niet noodzakelijk gelijk aan “verkoop”, aangezien er geen daadwerkelijk belastingdocument is gegenereerd.

Als u de factureringsfunctie in Sirvoy gebruikt, vindt u ook de totalen voor “Kassabonnen”, “Facturen” en “Betaalde facturen” op de pagina Statistieken, inclusief btw-uitsplitsingen (indien van toepassing). Ga voor meer gedetailleerde rapporten naar Facturering -> Boekhoudrapport.