Je kunt je gasten vragen het resterende of het volledige bedrag van hun rekening te betalen, of om hun creditcardgegevens toe te voegen via de functie „Overzicht Boeking“. Deze functie kan handig zijn als je de gast niet iets in rekening wilt brengen op het moment van reserveren, of als je geen creditcardgegevens wilt vragen op het moment van de online boeking.

De gasten kunnen de betaling doen via een URL die leidt naar het „Overzicht Boeking“ formulier. De link kan automatisch worden verstuurd in een e-mail sjabloon die de gast een X aantal dagen na het maken van de boeking ontvangt of voor het inchecken, waardoor ze rechtstreeks naar de boeking gaan met het „Overzicht Boeking“ formulier. De code %review-url%, die je kunt vinden in de e-mail templates sectie, kan hiervoor worden gebruikt.

Het resterende bedrag van de betaling kan worden toegevoegd aan de geautomatiseerde e-mail, met behulp van de %paidamount% en %balancedue% codes.

De momenteel ondersteunde betaalmethoden in de functie “Overzicht Boeking” zijn de online betaaloplossingen Stripe, Payer, PayPal en Payson.